Tarvitset Myllypuron liikuntatiloihin kulkemiseen kulkukortin. Metropolian opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää omaa kulkukorttiaan. Muut käyttäjäryhmät saavat väliaikaisen kulkukortin kampuksen vastaanotosta näyttämällä Zone-korttiaan. // You will need an access card at Myllypuro's sports facilities from now on. Metropolia students and staff can use their own access card. Other user groups get a temporary access card from the campus reception by showing their Zone card.